TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Szczelność sielankowych domów

Szczelność sielankowych domów

Każdy dom "OSIEDLA SIELANKA", po zakończeniu prac, a przed oddaniem Nabywcom, zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, przechodzi test szczelności poprzez wykonanie próby ciśnieniowej. W krajach europejskich, ocena szczelności budynku sukcesywnie jest wprowadzana jako obowiązkowa i stanowi jeden z warunków dopuszczenia budynku do użytkowania. W Polsce nie ma takiego obowiązku, jest stosunkowo rzadko wykonywana przez deweloperów, częściej przez nabywców świadomych znaczenia tego badania, ale ponieważ na "Sielance" trzymamy europejskie standardy to wykonujemy takie próby w ramach naszego standardu deweloperskiego. I jakby tego jeszcze było mało to od naszych domów wymagamy lepszych parametrów końcowych niż dopuszczają to obowiązujące normy !
Dlaczego ?

Nawet budując przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów oraz zatrudniając doświadczonych budowlańców, mimo wszystko mogą być w budynku miejsca przez które będzie się przedostawało zimne powietrze. W sezonie grzewczym, w takich budynkach, utrzymanie wymaganej temperatury wymaga ciągłego zwiększania zużycia gazu lub węgla. To jak napełnianie wodą dziurawej beczki. Przez lata pojęcia: pomiar szczelności i ocena energetyczna budynku dla wielu projektantów, wykonawców i użytkowników nie były znane i wywoływały zdziwienie. Zmiana nastąpiła w momencie urynkowiania cen nośników energii. Ciepło nie jest widoczne, ale rachunki za nie już niestety tak. Stąd tak ważnym, w prawdziwie energooszczędnym domu, jest zminimalizowanie niekontrolowanej wentylacji naszego domu. Świeże powietrze musi docierać do jego wnętrza, ale wyłącznie w sposób w pełni kontrolowany przez jego mieszkańców.

Gdy myślimy o miejscach które mogą być nieszczelne to, niejako automatycznie, swoją uwagę koncentrujemy wyłącznie na oknach i drzwiach. Tymczasem takich źródeł nieszczelności może być wiele, również tam gdzie nigdy byśmy się ich nie spodziewali. No bo kto by podejrzewał, że niewłaściwie wykonana instalacja elektryczna, bez uwzględnienia jej szczelności, o której zawsze myślimy wyłącznie pod kątem jej sprawności elektrycznej i wygody użytkowania, skupiając się na rozmieszczeniu punktów elektrycznych, potrafi być źródłem naprawdę dużych przewiewów. A takich miejsc jest więcej.

Przeprowadzenie próby ciśnieniowej, tzw. test "blower door", która jest najlepszą i najbardziej dokładną kontrolą wykonania domu pod kątem jego szczelności, polega na wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy powietrzem wewnątrz i na zewnątrz budynku. Osiąga się to poprzez uszczelnienie wszystkich celowych otworów i wtłaczanie bądź wyciąganie odpowiedniej ilości powietrza przy pomocy wentylatora. Badanie wykonuje się dwukrotnie, przy wytworzeniu wewnątrz budynku nadciśnienia i podciśnienia względem wartości ciśnienia powietrza na zewnątrz. W jej trakcie mierzony jest parametr n50, określający ilość "samodzielnych", bez naszej kontroli, wymian powietrza w kubaturze budynku w ciągu 1 godziny. Inaczej mówiąc, w trakcie jednej godziny, wymianie ulegnie określona przez współczynnik część powietrza znajdującego się w kubaturze budynku. Przykładowo, w domu o współczynniku 0,5, w ciągu godziny wymieniona zostanie połowa powietrza znajdującego się we wnętrzu. Oczywiście im mniejsza niekontrolowana wymiana tym lepiej i taniej w sezonie grzewczym !

Zestaw do próby ciśnieniowej, drzwi nawiewne (blower door), składa się z regulowanej ramy, wypełnionej płachtą winylową oraz wmontowanego w nią wentylatora. W skład zestawu wchodzą również czujniki do pomiaru przepływu powietrza oraz ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Przyrząd odnotowuje ilość powietrza wywiewanego lub nawiewanego w trakcie próby, niezbędnego do utrzymania różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku w wysokości 50 Pa, co jest symulacją dość silnego wiatru działającego na budynek (4-5 st. w skali Beuforta). Utrzymując tę różnicę ciśnień mierzy się przepływ powietrza. Dodatkowo, przy wytworzonym podciśnieniu sprawdzamy też za pomocą wilgotnej dłoni, wytwornicy dymu lub kamery termowizyjnej miejsca niekontrolowanego dopływu powietrza.

  • Budynki tradycyjne mają nieszczelności przegród, powodujące niekontrolowaną wentylację wynoszącą do 20 wymian, w trakcie jednej godziny, całej objętości budynku.
  • Aktualne, polskie normy dla nowych budynków mieszkalnych wymagają: 3,0 przy wentylacji grawitacyjnej, 1,5 przy mechanicznej, a dla domów pasywnych 0,6 całej kubatury na 1 godzinę.
  • My od naszych domów wymagamy aby przy wentylacji grawitacyjnej miały 1,5, czyli połowę dopuszczalnej wartości, przy wentylacji mechanicznej (domy typu S127/SB151) 1,0, a pasywne 0,6.

Im niższa niekontrolowana wymiana powietrza we wnętrzu domu, tym niższe rachunki za jego ogrzewanie !
Takie, prawdziwie energooszczędne domy oddajemy naszym mieszkańcom !

 

OSIEDLE_SIELANKA_JAKOSC_2013_PRODUKT          OSIEDLE_SIELANKA_JAKOSC_2013          OSIEDLE_SIELANKA_JAKOSC_2014          OSIEDLE_SIELANKA_JAKOSC_2015 

OSIEDLE_SIELANKA_JAKOSC_2014_BRONZ           OSIEDLE_SIELANKA_JAKOSC_2015_SREBRO

  OSIEDLE_SIELANKA_Gazele_Biznesu_2014

Powrót na górę